Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
Wat is het tegengestelde van schrander?
Wat beteekent de uitdrukking: eenen zucht slaken?
Let ook op de uitdrukking: iemands boeien slaken,
waarin slaken — los maken. Het z. n. w. zucht kan
ook voorkomen in de beteekenis van begeerte; geel'
daarvan eenige voorbeelden. Wat beteekenen de woor-
den eerzucht, heerschzucht en hebzucht? Welk van deze
drie woorden heeft eene gunstige beteekenis?
Lotgezellen. Gezel is afgeleid van zaal in de beteekenis
van woning en beteekent eigenlijk iemand, die met
ons de zaal. de woning deelt, die met ons samen-
woont; verder duidt gezel iemand aan. die met ons
omgaat; die vreugde en leed met ons deelt. Heproef
nu, de woorden lotgezellen, reisgezellen, metgezel en ge-
zelschap te verklaren. Denk ook aan de woorden
lotgenoot en reisgenoot. Iemand, die met ons 't zelfde
lot ondervindt, dien 't zelfde lot treft, noemen we
onzen .... of ook we! onzen ....
Aansnellen. Aansnellen =i met snelheid naderen zegt men
gewoonlijk van menschen; er wordt daarbij eene op-
zettelijke handeling verondersteld. Zoodra men aansnellen
bezigt bij natuurkrachten, worden deze als personen
voorgesteld. Hoe verklaart ge 't gebruik van aansnellen
in bovenstaand vers?
't Verschijnsel, dat u treft. Wat is een verschijnsel? Welk
verschijnsel wordt hier bedoeld? Wat is een natuur-
verschijnsel? Verschijning beteekent iets anders. De
verschijning van Witte van Haamstede in Holland
deed alom de geestdrift ontvlammen. Wat is nu 't
onderscheid tusschen verschijnsel en verschijning?
Wat beteekent treffen in de volgende uitdrukkingen?
Zware rampen trollen hem. Zijn verhaal trof ons diep.
De wapenstilstand werd getrollen. Hij heeft het met die