Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
om iets te leeren, om kennis op te doen, moet wel — zijn.
Iemand, die geheel onvatbaar is, die totaal ongeschikt
is, om wat te leeren, noemt men......Iemand,
die......is, bijgevolg niet leeren kan, zal al licht.....
blijven. Dom en onwetend gaan dan ook dikwerf samen.
3. De overwintering op Nova-Zembla.
"De schrandre Barends zucht: »Ja," zegt hij, »lotgezellen!
»Ik heb dien slag gevreesd — sinds lang hem aan zien snellen;
»'t Verschijnsel, dat u treft, en aller ziel vervaart,
• Is d' eigenschap der Pool, aan deze grens van de aard.
».la, lang nog, maanden lang, zal deze nacht nog duren !
»Wie weet. hoe streng hij nijpt! hoe vele kruipende uren!
»Hoever het licht nog deinst, eer 't aanbreekt in 't verschiet!...
»God weet het. Hij alleen, wie onzer 't wederziet;
»Doch, schent zijn macht niet aan door raadloos jammerklagen:
»Geeft in zijn handen 't op: van daar kan redding dagen!
»Ziet! de opgekomen maan, die neerblikt op ons leed.
»Tuigt u zijn liefde, die ook hier ons niet vergeet.
»Weldadig zal dat licht ons treurig pad bestralen,
»De nevelklompen door, die om deez' uithoek dwalen;
»'t Zal ons verzeilen en getrouw zijn in 't gevaar.
»Tot weer de zon ontwaakt en weer de hoop met haar."
Tollens.
A. De schrandre Barends zucht. Een schrander man is scherp-
zinnig. vernuftig, weet zich uit groote moeielijkheden te
redden, staat niet licht verlegen.
.\ls schrander dus in 't bovenstaande eens weggelaten
werd. zou de zin dan nog dezelfde kracht hebben?
Als een schrander man zucht, hoe moet de toestand
dan wel zijn ?