Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page

12
"2. (lebruik in zinnen :
aanvallen, bevallen, bijvallen, afvallen, invallen, ontvallen,
omvallen, vervallen, voorvallen, uitvallen, overvallen.
B.
I. Wat is het tegenj^estelde
Iemand bevallen,
iem. aanvallen,
een aanvallend verbond,
in verval geraken,
zijne meening beivimpelen,
't hoofd opbeuren.
een vervallen gebouw,
een vervallen wissel,
bijval vinden,
iemand vieren,
moed vatten,
de zege behalen.
± Welke beteekenissen hebben val en ï^erua? in de volgende
uitdrukkingen ?
Napoleons val.
De val van een handels-
huis.
»Wat is de mijn een
val !"
ïem. ten val brengen.
Stavoren raakt in verval.
Stervenaan verval van krachten.
Ue Rijn heeftin ons land weinig
verval.
\)e meid kan op veel verval
rekenen.
C.
1. Gebruik de volgende uitdrukkingen in zinnen, zoo. dat
de beteekenis goed uitkomt :
in gloed zetten, iem. in den zadel zetten,
in vlam zetten, iem. in 't zonnetje zetten,
op noten zetten. zijne zinnen op iets zetten,
op rente zetten, iets ter zijde zetten.
± Dom, onwetend.
Vul telkens een der synoniemen in 't volgende in.
Hij is te......om iets te leeren. Wie niets geleerd
heeft, is......Wie nooit eene goede gelegenheid had.
*) Eerste regel van Floris' alleensi)raak in Hoofts G. van Velzen, 4(le bedrijf.