Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
iemand ontsluiten. Wat beteekent ontsluiten in deze
ziimen?
Ojnoaarts henen! Opwaarts kan hier zeker niet beteeke-
nen: naar omhoog of naar boven; wat geeft het dan
te kennen ?
Be zege wacht ons. Vader wacht ons. Heeft wachten in
beide zinnetjes dezelfde beteekenis?
Viert de schooten Een schoot is een touw, aan den hoek
van 't zeil vastgemaakt. De schooten vieren beteekent:
de schooten......; het tegengestelde hiervan is zeker
de schooten aanhalen. Zijne hartstochten bot vieren
wil zeggen: aan zijne hartstochten den vrijen teugel
laten. Ziet ge ook verband tusscheii de beteekenis van
vieren in laatstgenoemden zin en die van vieren in
bovenstaand vers? Dat vieren nog iets andeis kati
beteekenen (wat?), blijkt u zeker uit het volgende:
feestvieren; zijn naam wordt overal gevierd; een ge-
vierd dichter.
A.
Wat beteekent vallen in het onderstaande?
»Een traan valt uit d'oogen." Karei de Stoute viel bij
ISancy. De koopman wou geenen cent van den prijs
laten vallen. Dat valt wel in den smaak. Met de deur
in 't huis vallen. Val me niet telkens in de rede. Dat
valt niet in 't oog. Hij is door de mand gevallen. Daar
ben ik niet op gevallen. Welk een geluk valt ons ten
deell Die staat zie toe, dat hij niet valle. De nieuwe
jas valt goed. Er valt een schot, 't Is zoo 't valt.
Scheiden valt zwaar. De hoogste piijs is op mijn lot
gevallen. Zijn oog viel op mij.