Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ging aan, terwijl er van keeren sprake is. als iets of
iemand in eenen tegenovergesteldeji stand komt. .Men
kan b. v. 't hoofd wel wenden, niet keeren; voor 't
laatste zon eene wending van eenen halven cirkel noodig
zijn. »Schildwachtje, wend je hoofd zoo niet!" Inidl
het dan ook terecht. Wat is: eene japon keeien?
»Het kan verkeeren." zegt Dredero. Waar men mee verkeert,
wordt men mee geëerd. Wat beteekent verkeeren in die
beide nitdmkkinsen ?
I. Ik zie van Rijp geen spoor. Als er 's winters sneeuw ligt.
kan men het wild gemakkelijk nasporen. Men zal tiacli-
ten. 't verblijf van den vluchteling op te sporen. Welk
verband ziet ge tusschen spoor, nasporen en opsporen ?
Wat is een spoor- of speurhond ? Wanneer zegt men
van iemand, dat hij spoorloos verdwenen is ? Wat be-
teekent de uitdrukking: het spoor bijster zijn?
Wimpel. Ziet ge ook verband tusschen wimpel en bewim-
pelen, beicimpeld, onbewimpeld? Zeker wel, wanneer ge
weet, dat wimpel vroeger sluier beteekende. Onbewim-
peld, b. V. in de uitdrukking: iemand onbewimpeld de
waarheid zeggen, beteekent: zonder er doekjes om te
winden, dus openhartig, rondborstig.
Hls gedaan. Wat is nu eigenlijk gedaan? iJenk ook aan uit-
drukkingen als: 'tis uit, 't is aan,'t loopt hem tegen enz,
Be zee verzwolg hen allen. l(e tijger verslindt zijne prooi.
IJe zee verzwelgt haren buit. Kan men verzwelgen in
bovenstaand vers door verslinden vervangen ?
Die menschlijk is van aard. Aard beteekent hier natuur,
inborst. De uitdrukking van aard is gewoonlijk ver-
gezeld van een b. n. w. en geeft dan te kennen, dal
iemand die hoedatiigheid van nature bezit, als eene
ingeschapen hoedanigheid: b. v. hij is driftig, zacht.