Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scanScanned page
m
Snijdrrs, Dr. HaiuUeicliug bij het onderwijs in de Plant- en
Dierkunde, Ie eursus, 3e druk. .......
2e « 2e „........
A.C.W.Staring, Gedichten, complete zor<rvuldi<r herziene Te druk
injr. f 1,25, j^eb.
De Hoofdzaken der Xederlandsche Spraakkunst,
ten behoeve van Gymnasia en U. H. 2e druk
Studies in En<^lish, I.........
Engelsch Leesboek. I Proza. 2e druk . . . .
Dr. F. A. Stoet
C. Stoffei,,
f 1,40
1,70
.0,50
i,50
1,25
II Poëzie........« 1,25
II à
„ n „ V. aanvanjrsklassen I en
. . . III .. .
K. F. SüPFLE, Opstellen ter vertalinjr in het Latijn voor de
Laagste en 3Iiddelste Klassen der Gyninasiën, 4e dr.
Naar de 18e Iloogduitsche uitgave opnieuw be-
werkt door Dr. Hruins. Ie deel f' 1,40, 2e deel .
O. VKENsntA, Engelsch Leer- en Leesboek, eene grammaticale
directe methode.........
P.v.d. VeldeMz., Touchstones. Engelsche Vertaaloeleningen voor
0,60
0,75
1,20
0,60
meergevorderden . ' . . . ...... r 0,50
VEKMEULKN, De Fransche taal. Ie deeltje (Uitspraak)..... „ 0,30
n n n V 2e „ (Granim. en Uitspr.) „ 0,50
») V n v 3e „ ( n n r ) « 0,95
n n r> V 4e „ ( n V n ) „ 0,50
n n V T? 5e „ (Grammaire, Uitspr.
en Woordvorming) . „ 0,50
n r> V n 6e „ „ 0,50
Oereningen
Scholen v,
en Gramm, voor H.
M. U. L. O., eerste
r n n n
15. S., Gymn. en
deeltje, tweede reeks..........
„ La Langue Française. Exercices et Grammaire à
l'usage des écoles moyennes, des gymnases et des
écoles primaires 2me série 2me partie.....
„ La Langue Française. Exerc. et Gramm. à l'usage
des écoles moyennes et des gynin. 2me sér. 3me partie
„ De Fransche taal. Leesboek voor II. H. S., Gymn.
en Scholen van M. U. L. O. le deeltje 2e reeks .
„ La Langue Française. Livre de lecture à l'usage
des écoles moyennes, des gymnases et des écoles
primaires supérieures 2me série 2me partie . . .
„ La Langue Française, l.ivre de lecture à l'usage des
écoles moyennes et des gj inn. 2me série 3nie partie
y, La Langue Fi'ançaise. (îraunnaire A l'usage des
écoles moyennes et des gymnases......
Eklco Verwijs, Bloemlezing uit Middelnederlandsche Dichters, be-
zorgd door Dr. F. A. Stoett, 4 din. samen . . .
Aardrijkskunde van Nederland, met kaartjes i^n
graphische voorstellingen, 3c druk.....
Insulinde. Land en Volk van Nederlandscli-Indië.
Geïllustreerd.............
Hoofdpunten der Algemeene Geschiedenis. Hand-
boek voor leerlingen van H. R S., Gymnasiën en
andere inrichtingen van voortgezet onderwijs . .
Het Rekenonderwijs, 2e druk, ing, f 1,25 geb., .
Het Leesonderwijs, 3e „ „ - 1.25 „ . .
Beknopte Geschiedenis der Opvoedkunde, ing. . .
geb. . .
Wunderlich,
E. zciuema,
j. G. Zijlstra,
0,90
1,20
1,35
0,90
1,25
1,50
0,60
1,35
r
1,50
2,40
1,50
1,50
1,25
1,50