Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uitgaven voor het Onderwijs van W. J. THIEME & Cie. te Zutphen.
Archimedes, Tydschr. v. Lag. AVisk. 6e Jaarg. Per jaarg /'1,50, Ir. p. jmst f 1,70
A. A. Hickkman, Aardrijkskunde van Nederhind, ten dienste van
a. s. onderwijzers en van Norm.- en Kweeksch. 1,50
„ Aardrykskunde van Nederland, ten dienste van
M. U. L. ond., Xormaalsch., de laagste kl. v. II.
H. S., Gymnasia enz. 2e Leerboek......0,45
„ Aardrijkskunde^ van Nederland, voor de 3e en
hoogere klassen van II. li. S., Gymn. enz. 3e Leerh. 1,—
„ en ScHUlLiXG, »Schoolatlas v. Xed., 2e' dr., in 24 kaarten
ing. f 2,90, gel). 3,75
„ „ Schoolatlas v. d. Geheele Aarde, l)ev. ruim 50
kaarten, ben. U)0 kartons, ing./■3,90, geb. 4,90
D. Hoswijk en W. Walstua, Het Levende AVoord, Ie stukje,
4e dr. 0.75, 2e st. 3e dr. . . . 0,90
3e stukje 3e dr. f 4e st . . 1,—
„ „ Xederlandsche Spraakkunst . . . 1,—
„ „ Vragen en Opgaven l)ij de Nederl.
Spraakkunst, 2e druk.....,. 0,50
„ „ Houwstoften voor een SOtal Opstel-
len. 2e druk......... 0,75
Bouwjikkstkk, Hebt Gjj I'w kind liet? Schetsen voor omlers,
onderwijzers (^n allen die met kinderen omgaan.
ing. /■ 1,50, geb............- - r 1,90
„ Een handvol Vertelllingen......., ,, 1.80
S.J.H.Bkugmans,Genealogische Tabellen, ten gebruike bij het on-
derwijs in de (Geschiedenis......... 0,75
„ Historische Atlas, ten geln-uike bij het onderwijs
in de Vaderlandsche Geschiedenis. Tweede her-
ziene en vermeerderde druk. ing. /' 1,—, geb. . . « 1,25
S. dk j5kuin, Duitsch Woordenboek 2 dln. in een band . . . ,, 4,90
Engelsch „ 2 „ „ „ „ . . . 4,90
„ Fransch „ 2 „ „ „ „ . . 3,90
„ A Dutchman's dirticulties with the English language ,, 0,35
„ .lean Eirlelanz .leune und die Deutsche Sprache . „ 0,45
Dr. D. Hkuins, Heknopte Xed.-Latijnsche AVoordenlijst. (Naar aan-
leiding van Siiptie's Opstellen bewerkt). Tweede
zeer vermeerderde druk ... ........ 1,20
Dozy en Hkügmans, Dr., Hist. Atlas, 2e dr. f 2,50, geb.....„ 3,10
Examenopgaven voor de Hootdacte in 1893,1894,1895,1896 en 1897,
voorzien van de antwoorden der vraagstukken . . 0,60
Dr. P. Fockens, Heknopte (ieschiedenis der Nederlandsche Letter-
kunde ten gebruike bij het onderwijs....... 1,25
J. Geluk, Fransche Spreekoel'eningen met Woordenlijsten
naar die oe.eningen gerangschikt. 2e druk . . . ,. 0,40
P. Kat Pz., Nederlandsche Spraakkunst, 2e druk.....1,25
„ lïeknopte Nederlandsche Spraakkunst...... 0,60
„ Oeieningen, 3e druk...........„ 0,50
„ Woordenboekje der Ned. Taal........„ 0,30
J. Koonings, De School, 7c druk, ing. f 2,40, geb......2,90
„ Leerboek der Paedagogiek, 2 dln., 2e dr. a . . . „ 1,35
Lubbekhüizen, Jlet Opstel. Stijloef. voor het voortgezet onderwijs 0,45
Dr J. .]. Moolhuizen en .1. C. Houwmmester. Met z'n Vieren. Een
viertal leesboeken voor (gymnasia, Hoogere Burger-,
Kweek- en Normaalscholen dl I f' 0,75, geb. ^ 1,05
dl. II - 0,90, „ 1,20
dl. Ill - 1,20, „ 1,50
dl. IV ~ 1,20, „ , 1,50