Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
inhoud.
(). Muizennesten in 't hootU hebben. . . .
7. Tegen wil en dank........
8. De plaat poetsen.........
Op een grooten voet leven......
10. 't Brandt als een lier.......
It. Van zessen klaar zijn.......
12. De kroon op 't w(^rk zetten.....
18. In den haak zijn.........
14. Iemand een hart onder den riem steken .
15. Aan (op) de kaak stellen......
IG. Op zjin elf en dertigst.......
17. De zonden bok zijn........
IH. "t (ielag betalen..........
Ut. Ken hard gelag..........
20. Den Augiasstal reinigen.......
21. Oude paai............
22. (iods water over (Jods akker laten Inopen
28. Om zeep gaan..........
24. Goede sier maken.........
25. De morgenstond heeft goud in den mond
2(;. ïlij is niet van gisteren.......
27. Te stade komen.........
28. Loven en bieden ..........
De puntjes op de i's zetten.....
80. '1'e hooi en te gras........
;n. Te kust en te keur gaan......
82. Kif is "t gekkennommer.......
88. Spijkers op laag water zoeken ....
84. Iemand met een kluitje in 't riet sturen.
85. Van den os op den ezel springen . . .
8(). Jaar en dag...........
87. Kiezen of deelen.........
88. Iets in zyn sehild voeren......
Sehildwaeht, schilderen.......
40. Iets op zijn eigen houtje doen ....
41. Veel op zyn" kerfstok hebben ....
42. Iemand de loef afsteken......
48. Aan lager wal geraken.......
44. 't Hoekje te boven komen......
45. 't Onderspit delven........
46. De huik naar den wind hangen ....
47. Iets nit de mouw schudden.....
48. De kogel is dnor de kerk......
Hladz.
99
100
100
101
101
101
101
102
102
102
108
108
1(K8
104
104
104
105
105
106
106
106
106
106
107
107
107
108
108
108
100
100
110
110
ni
111
111
112
112
112
118
118
118
114