Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
»Komt! naar het Oosten! door de schotsen! opwaarts henen!
"De zege wacht ons! viert de schooten! Kindren, moed!"
Zijn onverschrokken taal zet aller ziel in gloed.
T0I.LE.NS.
A. Heemskerks laatste hoop is vervlogen. Hoe is Heemskerk
nu: wanhopig of hopeloos? Wanneer de hoop op eene ot
andere zaak verdwenen is zonder meer. dan is men ..
Maar als dat zoodanigen invloed heeft op ons gemoed,
dat we elke hoop laten varen, dat we niet weten, wat
verder aan te vangen, dat we radeloos zijn, dan zijn
we.....Toen de dokter den zieke onderzocht had.
zag de moeder wel aan hem. dat hij .... was, en
dat maakte haar ....
Mijn laatste hoop. Iemands laatste wil. Iemand de laatste
eer bewijzen. Den laatsten adem uitblazen. Vele laat-
sten zullen de eersten zijn. Wat beteekenen die uit-
drukkingen ?
Mijne hoop is vervlogen; wat beteekent vervliegen nier?
Men zegt ook, dat de tijd vervliegt, terwijl men, van
reukwerken sprekende, eveneens vervliegen bezigt. Wat
bedoelt men er dan mee ? In welk geval kan men
vervliegen vervangen door vervluchtigen ?
Barst Heemskerk uit. Men kan in tranen, men kan ook
in verwenschingen uitbarsten. Verder spreekt men van
't uitbarsten van eenen brand, zoomede van eenen
vulkaan. Wat beteekent uitbarsten hier ?
Zoover ik reik. Hoe verklaart ge 't gebruik van reiken in
dezen zin ?
Waarheen ik wende of keer. Door keeren zoowel als door
wenden komt een voorwerp in eenen anderen stand.
Wenden echter duidt reeds de minst draaiende bewe- •