Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
door eene stoute daad uit den weg mimen. Me Phry-
gische koning (lordius had den dissel door eenen knoop
zoo kunstig aan zijnen wagen verbonden, dat deze niet los
te maken was. Het Orakel had dan ook voorspeld, dat hij
beheerscher van Azië zou worden, wien 't gelukken mocht,
dien Tiordiaanschen knoop te ontwarren. Daar verschijnt
Alexander van Macedonië. Na een oogenbiik de ontwarring
vergeefs beproefd te hebben, hakt Alexander den knoop
met zijn zwaard door.
87. H Vat der Danaiden vullen.
Deze uitdrukking is, evenais de vorige, aan een verhaal
uit de mythologie ontleend. Me dochters van Danaus werden
wegens 't vermoorden harer echtgenooten veroordeeld, om
in de onderwereld een bodemloos vat te vullen. — Thans
wil de uitdrukking zeggen : een vruchteloos werk verrichten,
het onmogelijke willen.
88. De vlag dekt de lading.
Als twee staten niet elkaar in oorlog zijn, en er een ver-
drag bestaat, om den handel van neutrale mogendheden op de
havens van beide landen niet te belemmeren, dan dient men
op de vlag van eenig schip af te gaan, of dit al of niet tot
een neutralen staat behoort. Is dit wel 't geval, dan dient
de vlag dus tot dekking van de lading. Zoo wordt door het
teeken van afkomst de zaak, welke het voert, van eiken
aanval gevrijwaard. Wanneer men bij de beoordeeling eener
zaak geheel afgaat op de een of andere uitwendigheid, en
wanneer deze aanleiding geeft tot een gunstiger oordeel,
dan waarop de innerlijke waarde recht geeft, ook dan zegt
men wel: de vlag dekt de lading.
Zoo kan b.v. de naam van den schrijver voldoende zijn.
om een boek te beveiligen tegen ongunstige critiek.