Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Geel' nu een paar voorbeelden, waarin sprake is van eenen
koppige en van eenen eigenzinnige.
C.
Licht. Onderscheid de beteekenissen van Hc/ii naar aan-
leiding van de volgende uitdrukkingen :
God sprak: »daar zij licht!"; het licht eener lamp; het
licht opsteken; kunt ge mij licht in die zaak verschaffen ?
ik zie er geen licht in; Wessel Gansfort heette het Licht
der wereld; het licht zien; iemands licht uitblazen;
't licht schuwen ; dat kan 't licht niet zien.
Noem het tegengestelde van licht in :
een licht vertrek,
licht werk,
lichte spijzen,
lichte kleuren.
een licht matroos,
eene lichte stof,
een licht gebouwd huis,
hij zal licht komen.
2. De overwintering op Nova-Zembla.
»Nu is mijn laatste hoop (barst Heemskerk uit) vervlogen:
"Zoover ik reik en staar, waarheen ik wend ol' keer,
"Ik zie van Rijp geen spoor, geen mast of" wimpel meer:
».Mijn vrienden! 't is gedaan: de zee verzwolg hen allen!
»Neen, veegt den traan niet weg, die uit uw oog wil vallen :
»Niet laffer is de held, die menschlijk is van aard :
»Weent, mannen! — Broeders, rust: gij zijt die tranen waard! —
»Maar, makkers! beurt het hoofd uit d'aandrang der ellenden:
»Ziet. waar de storm ons sloeg, in't eindlijk gunstig wenden!
»Wij zijn de Noordkaap langs, en zien het ijs alree,
»Dat opkruit voor den boeg en omdrijft door de zee!
■ »Wij zijn het pad nabij, ontsloten door niet eenen!