Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I 18
bijzitters. Anderen meenen, dat schaar (schraag) in 't woord
vierschaar bank beteekent; vierschaar zou dan vier banken be-
teekenen, welke zoodanig geplaatst werden, dat ze een af-
geperkt vierkant vormden, waarbinnen de rechters zetelden.
80. Tranen met tuiten schreien
duidt op een overdreven rouwmisbaar, of wel op een hevig
schreien om eene onbeduidende kleinigheid. liij de oude
Israëlieten, zoo mede bij vele Ileidensche volken, gebruikte
men bij begrafenissen gehuurde klaagvrouwen, wier tranen
in tuiten (langwerpige kannetjes) werden opgevangen. Iteze
tuiten werden dan als reliquieën bewaard.
Tranen met tuiten = tranen, met tuiten vol = tuiten met
tranen. De substantieven zullen hier wel verwisseld zijn,
evenals in »een riem onder 't hart steken" voor «een hart
onder den riem steken."
81. Alles is in de S CFsseJ
zegt men van iets, dat goed sluit, dat volkomen in orde
is. De beugel, in gebruik bij het beugelen (zeker spel)
heeft eene S-vormige gedaante. Door dien beugel moet op
eene betigelbaan de bal geslagen worden. Is nu de stand
van de partij zoodanig, dat dit gemakkelijk gaal. dan is
alles in de S, Natiuirlijk kan de stand van 't spel ook zoo
zijn, dat »het niet door den beugel kan". Figuurlijk beteekentde
uitdrukking »dat kan niet door den beugel" eenvoudig: het
kan er niet door, het gaat zoo niet goed, het betaamt niet.
Wie vast in den beugel stijgbeugel) zit, valt niet licht
van 't paard, of (figuurlijk) heeft geene vrees voor het ver-
liezen van geld, betrekking, naam enz.
82. Bot vangen.
Deze uitdrukking beteekende oorspronkelijk slaag krijgen,
slagen oploopen Bot beteekent stoot, slag. Thans zegt men