Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I 18
75. Een amerijtje
— een oogenbiik korte tijd. noodig voor 't bidden van
een Ave Maria. Uit Ave Maria is amerijtje verbasterd.
7<i. In eens anders zog varen
beteekent een ander navolgen, voordeel trekken van eens
anders werk. met de bijgedachte, dat het aan eigen kracht,
aan zelfstandigheid ontbreekt, 't Spreekwoord is ontleend
aan de scheepvaart. Het zog is 't spoor, dat het schip in
't water achterlaat.
»Reeds wendde liontmans kiel, in Gama's wed gedreven.
Hoor 't zog des Poitugees, naar Hantams ree den steven."
Tollens.
77. De opgaande zon aanbidden
— iemand, die klimt op de maatschappelijke ladder, alle
mogelijke eer bewijzen (meestal uit eigenbelang^ De uit-
drukking herinnert aan 't gebruik der oude Germanen, om
de rijzende zonne goddelijke eer te bewijzen,
78. Een wit voetje
heeft men bij iemand, als men wat bij hem vooruit heeft,
hoog bij hem staat aangeschreven, deelt in zijne bijzondere
gunsten; men kan 't dan bij zoo iemand niet licht bederven.
De uitdrukking herinnert ons aan de omstandigheid, dat
het paard, van ouds reeds in 't algemeen hoog gewaardeerd,
bijzonder werd geëerd, als het op \vitte voeten, als 't beeld
der reinheid, kon bogen.
79. De vierschaar spannen
mi rechtspreken, vonnissen. Volgens sommigen beteekent
vierschaar eene schare of vergadering van vier personen. De
oude Saksische vierscharen bestonden uit eenen schout en
drie schepenen, gelijk de Friesche uit eenen grietman en drie