Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
(')3. Hij heeft een stuk in zijn kraag
zegt ineii van iemand, die beschonken is. Kraag staat hier
voor hals; een halsdoek heette vroeger ook kraagdoek. Met
een stuk wordt eene hoeveelheid spiritus jenever b. v.)
bedoeld.
(ii. Iets in petto houden
beteekent: iets achterhouden, om het te bekwamer tijd te
gebruiken, om het bij een volgende gelegenheid ter tafel
te brengen. In petto is uit het Italiaansch overgenomen en
beteekent letterlijk : in den zak.
(i.D. Met de noorderzon vertrekken.
Deze uitdrukking beteekent: in het midden van den nacht
(als de zon in 't noorelen staat) in alle stilte vertrekken
meestal met achterlating van schulden). Daarvoor bezigde
men vroeger ook de uitdrukking met der dagerheid ruimen,
van welk dagerheit vrij zeker 't woord dageraad is afgeleid.
ßC). Schoenmaker, blijf bij uwe leest!
voegt men wel iemand toe. die zich met zaken bemoeit,
vati welke hij geen verstand heeft. De uitdrukking betee-
kent dus: mensch, bemoei u met uwe eigen zaken. De
groote Grieksche schilder Apelles stelde gewoonlijk zijne
stukken ten toon, ten einde van de op- en aanmerkingen
van 't publiek te proliteeren. Hij zekere gelegenheid maakte
een schoenmaker aanmerking op een der schoenen van een
door Apelles geschilderd beeld. Gaarne deed de kunstenaar
zijn voordeel met die aanmerkingen. Toen echter de beoor-
deelaar den volgenden dag aanmerkitig begon te maken op
den voet, riep Apelles hem toe: »Schoenmaker, blijf bij
uwe leest!" daarmede te kennen gevende, dat alleen eene
beoordeeling van 't schoeisel binnen den beperkten kring
van den schoenmaker lag.