Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I lö
de beteekenis heeft gekregen \aii iemand liinderen. Iiem in
den weg zijn.
31 De verzenen tegen de prikkels slaan.
lleze uitdrukking beteekent: zich vruchteloos en tot schade
van zich zeiven tegen iets verzetten. Oudtijds had men
in 't Oosten voor aan den ploeg eene lat met scherpe pinnen
of prikkels bevestigd. Indien de os weerspannig was, sloeg
hij met de hielen (verzenen tegen de prikkels. Zijne kop-
[)igheid baatte hem dus niet; integendeel ze bezorgde hem
enkel verdriet. Bovendien werden de ossen. o. a. bij het
dorschen met eenen prikkel aangedreven. In hoofdstuk 9 : 5
van de Handelingen der Apostelen komt de uitdrukking
liguurlijk voor: »En de Heer zeide : ik ben Jezus, dien gij
vervolgt; »het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te
slaan." Het is bekend, dat de Bijbel een grooten invloed
heeft gehad op de Volkstaal; ook deze uitdrukking is wel-
licht aan den Bijbel ontleend.
a"2. Iemand van kant helpen.
Vroeger luidde het: aan kant helpen, b. v, nog in :
• Veel min het hoofd des lands te helpen aan een kant."
(VojiriEi.).
Bij de Hebreen luidde het: Iemand uit het midden weg doen.
Iemand van kant helpen beteekent: iemand doen verdwijnen
van 't wereldtooneel ; iemand uit den weg ruimen ; iemand
doodeti.
53. Iemand ombrengen..
Hier staat om als elliptische uitdrukking soor oyn het leven.
Om iets brengen van iets berooven; iemand van 't leven
berooven, met het bijdenkbeeld, dat zulks op gewelddadige
wijze geschiedt. Evenzoo is omkomen samengelrokken uit
8 *