Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
4
48. De kogel is door de kerk.
Dit /egt men van iets, waaraan niets meer te doen is.
waaraan niets meer valt te veranderen. Men had voor-
heen onbegrensden eerbied voor kerken en andere gewijde
gebouwen. In menige kerk rustte het gebeente van een ol'
meer Heiligen. Eene kerk te plunderen was dan tevens de
asch dier vromen verstoren. Geen wonder dus, dat in den
krijg dei gelijke gebouwen ten zeerste werden ontzien, dat
slechts in de uiterste noodzakelijkheid eene kerk werd aan-
gevallen. Wie zich tot zoo iets vermat, had dan ook alle
vrees afgelegd en was tot alles in staat; zoo iemand ontzag
voorzeker niets meer. Men mag veronderstellen, dat het
echter strijd kostte, om tot het besluit te komen, den kogel
door de kerk te jagen. Vandaar' dat de uitdrukking doet
denken aan het verrichten van een belangrijk werk, waar-
tegen men eerst o.pziet, maai' dat. eemnaal voltooid ook
allen verderen strijd wegneemt, daar het volgende maar
kinderwerk is. vergeleken bij de eerste daad
49. Onder de roos.
Oudtijds was bij gastmalen dikwerf eene roos op of boven
de tafel geschilderd, ten teeken dat het gesprokene niet
wereldkundig mocht worden, maar geheim moest blijven.
Vandaar dal iets onder de roos vertellen nog de beteekenis
heeft van iets in 't geheim, in vertrouwen vertellen.
Bedenkt men, dat er voorheen dikwijls heel lustig gepooid
werd, en er dus veel kans bestond, dat tafelgesprekken over-
gebriefd werden, dan begrijpt men licht, hoe er toen dik-
wijls redenen konden zijn, om elkaar plechtig geheimhouding
te beloven.
50. Dwarsdrijven.
Als een schip dwars in 't vaarwater gaat liggen, verspert
het andere schepen den doortocht. Vandaar dat ditarsrfryren