Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
ia. H Onderspit delmn.
Een grondwerker, die 't onderste spit omhoog moet bren-
gen, heeft zwaren arbeid te verrichten, heeft het zwaarder
te verantwoorden dan hij, die eenvoudig den lossen boven-
grond behoeft om te woelen. De laatste is er vrij wat beter
aan toe. Van iemand nu, die er 't ongelukkigst aan toe is,
die door een ander overvleugeld wordt, die 't beste aan
anderen moet laten en zich zeiven met 't minste moet ver-
genoegen, zegt men wel, dat hij 't onderspit moet delven.
4(>. De huik naar den tcind hangen.
Dit spreekwoord beteekent: zich naar de omstandigheden
schikken; »van partij veranderen, naarmate de omstandig-
heden dit raadzaam schijnen te maken." Eene huik was
een groote mantel, die tevens diende, om regen en wind
af te keeren. Men kon ze altijd zóó hangen, dat ze tegen
de ongemakken van het ruwe weder beveiligde. »Zich be-
veiligen legen ongemakken" is alzoo het gronddenkbeeld.
Wie zulks altijd doet, laadt de verdenking op zich dat hij
allereerst om zich zeiven denkt, zij het ook met opollering
van i)eginselen. Doet hel spreekwoord, letterlijk opgevat,
denken aan eene verstandige daad, het gebruik heeft er de
min gunstige beteekenis aan gegeven van handelen uit
egoïsme, met verzaking van eigen meeningen.
47. Iets uit de moiitv schudden.
Deze uitdrukking beteekent: iets gemakkelijk, met weinig
of geene inspanning te voorschijn brengen. De geestelijken
hadden vroeger in hunne wijde mouwen vaak beelden en
heilige reliquieën verborgen, welke ze er onder hunne pre-
dicatiën uithaalden, om ze den hoorders te toonen. Denk
ook aan de uitdrukking iets in de mouw houden = iels be-
dekt houden, of bedekt handelen.
boswijk k>' walstra. Het Levendc Woord. II. 4de druk. 8