Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
gebruikt, wat zeker ook vrij wat eenvoudiger is, leeft het
woord kerfstok nog voort in bovenstaande uitdiukking.
welke beteekent: veel misdreven, erg gezondigd hebben. Men
ziet dus, dat het begrip schuld hebben gebleven is, zij het
ook met gewijzigde beteekenis.
42. Iemand de loef afsteken.
Deze uitdrukking is ontleend aan het zeewezen. Üe loef
is de windzijde van 't schip, ook »'t voordeel van den wind,"
in tegenstelling van de lijzijde. Een schip de loef afsteken
beteekent dus: 't voordeel van den wind bekomen; 't andere
schip komt dan aan de lijzijde. Bij uitbreiding van betee-
kenis wil bovenstaande uitdrukking zeggen: het van iemand
winnen, iemand in eenig opzicht te boven gaan. voordeel
op hem behalen.
43. Aan lagerwal geraken.
Ue lagerwal, eveneens een zeeterm, is de wal, de kust.
waarop de wind aanwaaii. Een schip, tegen lagerwal ge-
raakt, verkeert in ongelegenheid, heeft moeite weer in de
vaart te komen. Van menschen, wier zaken zoodanig zijn
achteruitgegaan, dat ze er bezwaarlijk weer bovenop kunnen
komen, zegt men wel, dat ze aan lagerwal zijn geraakt.
44. 't Hoekje te boven komen.
't Omzeilen van eene ver vooruitstekende punt (hoek) in
zee kost den schipper, vooral bij tegenwind, veel tijd en
moeite. Is hij zoo'n hoek omgezeild, dan kan hij weer naar
believen vorderen; dan is hij in letterlijken zin 't hoekje te
boven. In 't algemeen zegt men van iemand, dat hij't hoekje
te boven is, indien hij eene groote moeielijkheid heeft over-
wonnen, indien hij een groot bezwaar heeft uit den weg
geruimd.