Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IB
Wat is het tegengestelde \an redelijke wezens?
Hoe kan redelijk nog anders voorkomen''
't Onvernuftig vee. Onvernuftig staat hier voor onverstan-
dig, onnoozel, redeloos. Beteekenen dan deze b. n. w. steeds
hetzelfde?
Is veel nijver. Met het woord nijver is het hier niet in
den haak; 't moet nijverder zijn, Hoe komt het, dat
men zulks onder 't lezen niet dadelijk merkt?
Stijver heteekent hier: ijveriger, volhardender. Stijf komt
gewoonlijk anders voor, b. v. eene stijve koelte; stijve
manieren; eene stijve houding; stijf op zijn stuk staan.
Wat beteekent stijf in die uitdrukkingen? Wat is een
stijfhoofdig inensch?
Van 't beste stof. Stof is vrouwelijk in den zin van
weefsel, grondstof; en onzijdig, als het aanveegsel, stuif-
zand, stofdeeltjes beteekent, b. v. »het stof op de
vleugels eens vlinders is minder teeder dan onze
goede naam."
Is het onzijdig gebruik van stof in bovenstaand lied
goed te keuren? Wat beteekent de uitdrukking: zewaMf?
uit het stof verheffen ?
A.
1. Berg. Wat beteekent herg in het volgende? Eenen berg
beklimmen; eengolfberg; iemand gouden bergen beloven;
de haren rezen mij te berge; een berg van bezwaren;
toen de Mooren Spanje overstroomden, vluchtten de
Gothen in de bergen; eene herberg; hooiberg (m.);
hooiberg (vr.); de berg baart eene muis.
2. Verklaar de beteekenis der volgende woorden en gebruik
7,e in zinnen :