Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
Gewis zal de uitdrukking aan de schandpaal stellen invloed
gehad hebben op 't gebruik van het v. z. s. aan in boven-
staande uitdrukking. Iemand of iets aan de kaak stellen
beteekent thans: iemand of iets aan bespotting blootstellen.
16. Op zijn elf en dertigst.
Friesland telde vroeger 11 steden en 30 grietenijen of
gemeenten. (Thans is dat getal 11 32, doordat Ameland
en Schiermonnikoog er nu bij behooren). Al die steden en
grietenijen zonden tijdens de republiek afgevaardigden naar
de vergadering der Gewestelijke Staten. Als men nu bedenkt,
dat voor tal van zaken eenstemmigheid werd vereischt, ligt
het voor de hand, dat voor 't nemen van een besluit soms
zeer veel tijd noodig was; innners eene enkele stad of
grietenij kon zulks verhinderen. Nog zegt men van iets, dat
het op zijn elf en dertigst gaat, als 't zeer langzaam, doch
dan ook zeker, voorgoed tot stand komt.
17. De zondenbok zijn.
Iemand is de zondenbok, als hij boeten moet voor 't kwaad,
door anderen fiedreven, als hem de zonden worden toege-
rekend, welke anderen op hun geweten hebben.
In de oudheid bracht men op den (irooten Verzoendag
twee bokken bij den tempel; een er van werd tot slachtoller
bestemd, terwijl de andere de woestijn werd ingejaagd,
't Lot wees den uitgeworpene aan. Vooraf lei dan de IIoo-
gepriester de handen op dezen verstooteling. als een teeken.
dat op hem de zonden des volks werden geladen Ileze was
dus in letterlijken zin de zondenbok.
18. H Gelag betalen.
Deze uitdrukking komt in beteekenis vrij wel met de vorige
overeen; in figuurlijken zin toch beteekent ze : »de straf voor