Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1»7
kanalen der provincie Groningen zijn gedeeltelijk ge-
graven ter afvoerinii van turf. Koning Willems reseerinüf
I-. CT c ~ O
>vas een tijdperk van vrede. De koning benoemde hem
tot generaal. Ik acht u mijnen besten vriend. Gij wordt
door mij mijn beste vriend genoemd. Appels schudden
is een prettig werk. Het plantsoen langs de gracht lokt
vele wandelaars. Vernietigd lag daar het overschot van
het groote legei'. De verver vei l i de deur groen. Gij
loopt uwe schoenen scheef. Mijn vertrouwen op zijne
eerlijkheid werd geschokt. Ik zeg u dit als vriend.
Voorbeeld van Ontleding.
Onder het gejuich van eene groote menigte vertrok koning
Willem met den trein van vieren, na een verblijf van acht dagen,
in gezelschap van vele voorname beeren naar de residentie.
Onder het gejuich van eene
groote menigte . . .
van eene groote menigte
groote .......
vertrok......
koning Willem......onderwerp.
koning........soortbep. bij Willem.
met den trein van vieren . . bep. van middel.
van vieren.......bijv. bep. van trein.
na een verblijf van acht dagen. bep. van tijd.
bijv. bep. van verblijf.
acht.........
in gezelschap van vele voor
name heeren ....
van vele voorname heeren.
vele........
voorname......
naar de residentie . . .
bep. van omstandigheid,
bijv. bep. bij gejuich.
bijv. bep. van menigte.
gezegde.
bijv. bep. van dagen.
bep. van omstandigheid,
bijv. bep. van gezelschap.
bijv. bep. van voorname heeren.
bijv. bep. van heeren.
bep. van plaats.
De zin is: oordeelend, actitief, bepaald, bevestigend, vol-
ledig.
BOSWIJK KX w.\LSTRA. Ilct Levende Woord. II. 4de druk.