Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
€. Geef de voorzetsels op, die in de gecursiveerde bij-
woordelijke bepalingen voorkomen.
d. Noem de zinnen op, waarin de gecursiveerde bepaling
een bijwoord is.
Geef van elke soort van bijwoordelijke bepaling nu
zelf een paar voorbeelden, waarin de bepaling uit
eene reeks van woorden bestaat.
f. Tracht dat ook te doen door het gebruiken van bij-
woorden.
bepalinji: van plaats.
» r tijd.
bepalinp: van «iTond.
. doel.
lioedanifi'licid.
lioeveellicid.
niato of ffraad.
middel.
oorzaak.
reden.
r
r>
^evolj?.
voorwaarde.
toegeving:.
onistandioiieid.
lierkonisf.
voorstellingswijze.
Naar den verseliillenden dienst der bijwoordelijke bepalingen zou
men ze kunnen onderseheiden in :
i.
k.
l.
m.
n.
0.
P-
<1-
Missehien vindt ge wel eens bijwoordelijke bepalingen, di(^ ge met
eenen andeven naam meer gepast zoudt l)enoemeii; doe zulks in dat
geval gerust.
Opgaven,
a. Aangenomen, dat er niet meer dan \i\ soorten van
bijw. bepalingen zijn, hoeveel soorten van bijwoorden
kurjnen er dan op het meest zijn?
b. Volgt daaruit nu ook, dat er in dat geval zestien
soorten van bijwoorden moeten zijn?
a. Ue goede man had veel verdriet van zijne kinderen.
Ue boomen langs den tveg geven heerlijke schaduw.
Appels schudden is een prettig werk. Zij^i vertrouwen
op ons is nu geschokt. Willem de7i Derden noemt men
ook wel Willem den Goeden.
b. Koning Willem was een constitutioneel vorst. Pro-
fessor liuys Ballot heeft eenen Europeeschen naam*
Dominee X. is naar eene andere gemeente beroepen.