Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
567
Fis:. 318.
der dat het muntstuk daarbij van plaats verandert. Terstond
wordt het muntstuk voor den waarnemer zigtbaar en schijnt
eene hoogere plaats in te nemen dan werkelijk het geval is. De
van het geld uitgaande stralen worden bij het intreden in de
lucht zoodanig gebroken, dat zij nog meer van de loodlijn
afwijken, en komen in het oog,
Proef c. Onder een met water gevuld niet te naauw bier-
glas wordt eene door regte lijnen begrensde strook papier zoo-
danig gelegd, dat aan de zijde, die van den waarnemer afge-
keerd is, de bodem van het glas over
de strook uitsteekt. Het oog zie van
boven schuin in het glas. De door
het water beschouwde rand van het pa-
pier zal zich door de breking der licht-
stralen opgeheven vertoonen, hetwelk
des te duidelijker is op te merken,
omdat men zijne werkelijke ligging naast het glas er mede
kan vergelijken. Bevindt het oog zich boven het water naauw-
keurig loodregt boven den rand van het papier, dan vertoont
hij zich daar waar hij werkelijk is. Wanneer lichtstralen uit eene
doorzigtige stof in eene andere overgaan en op het scheidings-
vlak loodregt vallen, worden zij niet gebroken.
Proef f/. Men plaatse in schuine rigting in een met wa-
ter gevuld glas een regt stokje, b. v. een potlood. Beschouwt
men het, terwijl men aan zijn hoogste
punt het oog legt, dan zal het zich ge-
broken vertoonen; alle ingedompelde
punten vertoonen zich wegens de straalbre-
king hooger dan werkelijk het geval is.
Het zelfde is gemakkelijk aan iederen schuin
in 't water gestoken roeiriem waar
te nemen ; v i s s c h e n schijnen voor het
oog, dat ze in schuine rigting ziet, te digt
bij de oppervlakte van het water, vijvers en beken, wier
CR. NAT. 37
Fig. 319.