Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
561
De lichtstralen, die van de punt der kaarsvlam komen, wor- Verkla-
den zoo terug gekaatst,
Fig. 312. alsof zij van een puntg
achter den spiegel kwa-
men. Onder de stralen
die er op vallen, is er
een G p e v e n w ij d i g
met de as des spie-
gels en wordt zoo terug
gekaatst, dat hij van p,
waar hij den hollen spiegel treft, door het brandpunt
B naar o gaat. Een andere straal G s heeft eene zoodanige rig-
ting , alsof hij uit het brandpunt kwam; na de terugkaat-
sing is hij e V e n w ij d i g met de as en neemt den weg s r.
Een oog, dat door de terug gekaatste stralen r s en o p getrof-
fen wordt, moet het punt, van waar zij uitgaan, daar zoeken,
waar zij schijnen zamen te komen , in het punt g achter den
spiegel; maar ook de andere stralen, van de punt der kaarsvlam
G op den spiegel vallende, schijnen na de terugkaatsing uit
g te komen, en een oog, dat zich voor den spiegel, b. v. in
O, bevindt, wordt in allen gevalle door verscheidene dier stralen
getroffen en zal het beeld der vlam in g zien. Het punt g ligt
hooger boven de as dan het voorwerp G zelf; het beeld der
vlam is daarom regtop en vergroot. Op gelijke wijze kan ge-
vonden worden waar het beeld van het onderste gedeelte der
kaars voor het oog zal verschijnen.
315. Bolle spiegels. Holle spiegels zijn inwendig ge- p^jj^
polijste stukken van bollen; boll« spiegels zijn stukken van een spiegels,
uitwendig gepolijsten bol.
Tot waarneming der beelden, die zich in bolle spiegels ver-
toonen , kieze men een blanken metalen knop, den bol aan eenen
thermometer, of ook een horologieglas, dat van binnen in plaats
van van buiten gezwart is. Op welken afstand men het af te