Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
560
slechts door holle spiegels objective beelden, maar ook door deze
slechts in het geval, dat het af te beelden voorwerp ver-
der dan het brandpunt van den spiegel v e r \v ij d e r d
is; staat het voorwerp in het br a n d p u n t, dan verschijnt
er in 't geheel geen beeld; bevindt zich eindelijk het voorwerp
tusschen spiegel en' bra"ndpunt, dan wordt er een
subjectief beeld gezien.
Proef. De kaarsvlam G worde zoo digt bij den hollen spie-
gel gebragt, dat zij tusschen hem en zijn brandpunt
tief B geplaatst is. Men zal een beeld zi^n, dat zich van de tot
regtop-
staand Fig. 311.
en
vergroot
beeld.
^ubjck
hiertoe waargenomene geheel en al onderscheidt. Ten eerste staat
het r e g t o p, terwijl de objective beelden omgekeerd zijn, en
tevens vergroot. Ten tweede schijnt het achter den spie-
gel te staan, zoo als bij een vlakken spiegel, en te vergeefs
zou men beproeven het beeld op te vangen. Maar nu komt geen
lichtstraal van de vlam werkelijk achter den spiegel; de terug
gekaatste stralen kunnen zich diensvolgens ook niet achter den
spiegel tot een beeld vereenigen, maar zij verkrijgen door de
terugkaatsing eene zoodanige rigting en maken op het oog"een
zoodanigen indruk, alsof zij van punten uitgingen, die achter
den spiegel liggen; het beeld is daarom ten derde een sub-
jectief beeld.
Van een voorwerp, dat zich tusschen den hol-
len spiegel en zijn brandpunt bevindt, ziet het
oog achter den spiegel een regtop staand, ver-
groot beeld.