Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
559
na de terugkaatsing inslaan. Onder de talrijke van de punt der Ver-
kaarsvlam G uitgaande stralen gaat een straal GS evenwijdig •'•'"''oS-
met de as van den spiegel; volgens de voorgaande paragra-
fen worden echter alle met de as evenwijdige stralen door het
Kg. 310.
brandpunt terug gekaatst; bij gevolg neemt die straal na
de terugkaatsing den weg iS' g. Een andere straal gaat door
het brandpunt B naar I'; hij wordt, gelijk alle door het
brandpunt gaande stralen, even w ij dig met de as terug
gekaatst en vereenigt zich met den eersten terug gekaatsten licht-
straal in het punt g, dat onder de as ligt, wanneer 0 er zich bo-
ven bevindt. In g te zamen gekomen, gaan de lichtstralen naar
de regter zijde voort, volkomen zoo als zij van g zouden uit-
gaan , als g zelf een voorwerp was. Daarom beeldt zich de punt
der vlam in g af. Eveneens laat zich aantoonen, dat het onder-
ste einde der kaars zich boven het punt g moet afbeelden en
derhalve het beeld verkeerd moet zijn. — Is het voorwerp digter
bij den spiegel, en bevindt zijn benedenste gedeelte zich in het
punt g, dan gaan van daar de stralen g I' en g S naar den spie-
gel; de eerste daarvan 1' g wordt door het brandpunt, de an-
dere S G fivenwijdig met de as terug gekaatst; beiden vereeni-
gen zich in het punt G en beelden hier van boven het onder-
ste gedeelte van het voorwerp g af.
314. De door een hollen spiegel voortgebragte sub-
jective beelden. Onder alle soorten van spiegels ontstaan