Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
556
Brand-
punt.
De
holle
spiegel
als
verlich-
tings-
spiegel.
Fio;. 307.
verwarmen, zoo bewerken de terug gekaatste stralen in het
punt Bi waardoor zij alle gaan, eene grootere warmte,
waardoor brandbare ligchamen in brand gestoken worden. Daar-
om heet het vereenigingspunt der door den hollen spiegel te-
rug gekaatste zonnestralen het brandpunt. Bij onzen klei-
nen spiegel zal de in het brandpunt verwekte warmte slechts
onbeduidend, doch voor het gevoel aan eenen vinger duidelijk
merkbaar zijn; de krachtige werkingen van groote holle spie-
gels worden in § 356 vermeld.
De holle spiegel werkt daarom als brandspie-
gel , omdat alle stralen, die evenwijdig met de
as den spiegel treffen, naar het brandpunt te-
rug gekaatst worden.
Proeft. Het omgekeerde geval heeft plaats wanneer de
lichtstralen van het brandpunt uitgaan. De ligging van het
brandpunt en zijn afstand van den
hollen spiegel zijn door de voorgaande
proef gevonden. Nu plaatse men in
de nabijheid van het brandpunt B
eene kleine kaarsvlam. Het oog ziet
dan den geheelen spiegel met een
helderen lichtglans vervuld, en een
grooter stuk papier, dat men in de streek van het punt A houdt,
wordt helder verlicht. Terwijl namelijk de stralen, evenwijdig met
de as invallende, naar het brandpunt terug gekaatst worden,
worden omgekeerd de uit het brandpunt invallende stralen even-
wijdig met de aa teruggekaatst, en versterken de verlichting
des papiers. Daarom worden holle spiegels, in wier brandpunt
eene vlam brandt, in lantarens, wand blakers, maar
inzonderheid op vuurtorens gebezigd.
De holle spiegel dient als verlichtingsspiegel,
omdat alle uit zijn brandpunt op hem vallende
stralen evenwijdig met de as terug gekaatst
worden.