Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
555
Fier. 305.
zich van een gewoon horologieglas van geringen prijs bedienen , Dc holle
welks bolle zijde men met eene laag zwart zegellak bedekt;
het is raadzaam, er met lak eene kurk aan te bevestigen, die brand-
de plaats van een handvat bekleedt. spiegel.
*Men zoeke zulk een horologieglas zelf uit een groot aantal,
om er een te kunnen kiezen dat
zoo na mogelijk aan den waren
vorm beantwoordt.
Een holle spiegel is een stuk van
een kogelvlak of kogelschaal. De
geheele kogel is zeer groot in ver-
gelijking met het stuk dat den spie-
gel uitmaakt. Een straal, die het
midden van den spiegel treft, /I M,
of die van het middelpunt van den
geheelen bol naar het midden van den spiegel gaat, heet de
as van den hollen spiegel.
Men rigte den hollen spiegel naar de zon en geve hem een As
zoodanigen stand, dat de zonnestralen er evenwijdig met de as ^öugn"
opvallen. Zij worden door den spiegel terug gekaatst. Alle te- spiegel,
rug gekaatste stralen kan men door eene zeer smalle strook
papier, die men voor den spiegel houdt, opvangen. Er vertoont
zich op het papier een heldere kring;
men geve het zulk een afstand van
den spiegel, dat de kring zoo klein
mogelijk wordt en zich bijna als
een punt vertoont. De lichtstralen,
die er evenwijdig opvallen, worden
gevolgelijk door een hollen spiegel
zoo terug gekaatst, dat zij alle on-
geveer door een en het zelfde punt gaan. Dit punt ligt, ge-
lijk men vinden zal, i n d e a s van den spiegel, in h e t m i d-
den B tusschen het middelpunt van den bol A
en dat van den spiegel M. Daar de zonnestralen tevens
Fig. 306.