Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
554
twaalfde gedeelte van een cirkel van elkander afwijken, wordt
in 't geheei 12 maal gezien en vertoont zich met al zijne spie-
gelbeelden als eene zeshoekige ster.
Een bekend gebruik der hoekspiegels vindt men in den k a-
De ka- leidoskoop; hij bestaat uit twee vlakke, op de rugzijde
koop. zwart gemaakte spiegels , die onder eenen hoek zamen gevoegd
en door eene buis omsloten zijn. Aan het eene einde der buis
bevindt zich eene soort van doos, gevormd door twee vlakke
glasschijven en opgevuld met doorschijnende steentjes en ge-
kleurde stukken glas; het buitenste glas van deze doos is mat
geslepen en laat dus het daglicht indringen, zonder dat de
voorwerpen, die zich buiten den toestel bevinden, zich in de
spiegels afbeelden. De andere opening der buis is slechts eng
en tot het inkijken bestemd. Het naar binnen ziende oog
ontdekt bij het onulraaijen der buis steeds nieuwe symmetri-
sche veelhoekige of stervormige groeperingen der gekleurde
ligchamen, die tot modellen voor versieringen, weefsels, vlecht-
werk en tapijten geschikt zijn. Intusschen is tot dit doel de
eenvoudige zamenstelling van twee regtop staande spiegels zon-
■« der buis te verkiezen; men legt daaronder gestreepte teekenin-
gen, die zich tot sterren of veelhoeken gegroepeerd vertoonen.
*Eenigzins verbeterd door het gebruik van verzilverde plaat-
Debus- jes — daguerreotype plaatjes — in plaats van glasspiegels,
waarvan de randen niet zoo gemakkelijk juist aan een te voegen
zijn, is de hoekspiegel in den laatsten tijd als iets nieuws on-
der den naam van Debuskoop in den handel gebragt. Kleine
plaatjes met helder gekleurde strepen, bloemen en zelfs een wit
katoenen draadje, dat men op een donker gekleurd vlak in eenige
kronkels laat vallen, geven in de spiegeltjes zeer fraaije regel-
matige figuren.
312. De holle spiegel als brandspiegel en als ver-
lichtingsspiegel.
Proef a. Bij gebrek van eenen grooteren spiegel kan men