Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
terugkaatsing geeft hun eene zoodanige rigting dat zij het oog
t o e s e h ij n e n als van daar uit te gaan. Ware in a objectief
of werkelijk een beeld voorhanden, dan zoude het ook zigtbaar
blijven als het oog zich links van den spiegel bevond, waarbij
volstrekt geen voorwerp dat het bedekte tusschen beiden zou-
de zijn; het beeld verdwijnt alsdan echter, omdat er geene terug
gekaatste stralen in het oog komen. Het beeld in een vlakken
spiegel is derhalve niet iets dat objectief bestaat, maar het is
slechts een subjectief beeld, dat zich voor het oog van het
ziende subject vertoont.
Even-
wijdige
spiegels.

'i -
r-l <

310. De beelden in twee vlakke evenwijdige spie-
gels.
Proef. Men plaatse twee vlakke spiegels evenwijdig tegen-
over elkander, zoo-
303. dat zij elkander de
spiegelende opper-
vlakten toekeeren.
Laat beiden een
loodregten stand
hebben, en er tus-
schen zij als voor-
werp eene aange-
stoken kaars ge-
plaatst. Een daarbij gehouden oog ziet in ieder der beide even.
wijdige spiegels, naar welken het zich wendt, eene rij van
achter elkander staande spiegelbeelden. Vooreerst beeldt zich
het voorwerp in ieder der twee spiegels af, en daardoor ontstaan
voor het oog de beelden I en 1. Maar in den spiegel ter lin-
ker z ij d e beeldt zich de regts geplaatste spiegel met het spie-
gelbeeld 1 af, en daardoor ontstaat het spiegelbeeld II. Maar
de spiegel ter regter zijde vertoont op de zelfde wijze een
beeld van den zich links bevindenden spiegel en de in hem zigt-
bare beelden I en II, en daardoor ontstaan de spiegelbeelden