Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
549
het kruis een horizontalen stand, zoodat zijn voet digt
bij den spiegel ligt, dan vertoont zich ook zijn beeld horizon-
taal , en ziju voet vertoont zich het naast bij het achtervlak des
spiegels afgebeeld. — Houdt men het kruis in hellenden
stand, dan is ook zijn beeld hellend, en even zoo van het
achtervlak des spiegels afgekeerd als het voorwerp van het
voorste vlak; het beeld van den dwarsarm het verst van den
spiegel ligt verder achter hem, dat van den digter bij liggenden
voet op geringer afstand achter hem.
Proef b. De spiegel worde horizontaal op de tafel
p. ^gg gelegd. Een loodregt daarop ge-
' plaatst voorwerp geeft een loodregt
beeld, in omgekeerden stand. In
volkomen overeenstemming met de
voorgaande proef beeldt zich het
onderste punt van het voorwerp,
dat het digste bij den spiegel is,
het naast onder hem af, en het bo-
venste deel van het voorwerp, dat
van den spiegel een grooteren afstand heeft, vertoont een beeld
op grooteren afstand onder den spiegel. — Maar het voorwerp
beeldt zich ook af, wanneer het niet boven of voor den spiegel,
maar ter z ij d e van dezen (in 2) geplaatst wordt. Staat het kruis
aan de regter zijde, dan zal een oog, hetwelk zich aldaar be-
vindt, geen beeld bemerken; eerst aan de tegenovergestelde^
linker zijde ziet men het voorwerp geheel zoo afgebeeld als stond
het boven den spiegel; het beeld heeft den zelfden stand en de
afzonderlijke punten den zelfden afstand van de spiegelvlakte,
wanneer men zich deze naar de regter zijde verlengd voorstelt.
Een dergelijk verschijnsel bieden de oevers naast eenen water-
spiegel aan.
Proef e. Men geve aan den spiegel een schuinen den
stand, zoodat hij van de horizontale rigting de helft van een
van cien
regten hoek of 45 graden afwijkt, en brenge het kruis eerst spiegel.