Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
548
straal en de loodlijn den invalshoek, dan geschiedt de
terugkaatsing zoo, dat de hoek van terugkaat-
sing gelijk is aan den invalshoek.
309 De beelden, door een vlakken spiegel voortge-
Spiegel- bragt. De gewone vlakke spiegel bestaat uit eene glazen
'inleen' schijf, die met tin en kwik belegd is; een blad bladtin of dun
vlakken geplet tin van de grootte der te beleggen schijf is in horizontale
spiegel, jjggjjjg gelijkmatig door opgegoten kwik bevochtigd, en de zorg-
vuldig gereinigde glasschijf daarop gelegd en met gewigten be-
zwaard; in 24 uren heeft zich het metaalmengsel met sterke
adhesie (§ 88 A) aan het glas gehecht en genoegzame vastheid
verkregen. Dit b e 1 e g s el vormt het spiegelende vlak. Maar
ook de voorste oppervlakte van het glas spiegelt, vooral wan-
neer men er schuin op ziet, en de aldus ontstaande dubbele
beelden maken eene onvolkomenheid van alle .glazen spiegels
uit, die intusschen slechts voor zeer naauwkeurige onderzoekin-
kingen in aanmerking komt. De beste spiegels zijn die van
metaal.
Proef a. Voor de volgende proeven dient een gewone spie-
gel van gedaante en grootte
naar verkiezing, en als af te
beelden voorwerp een kruis,
vervaardigd van een staafje,
waarin twee naalden gestoken
worden. De spiegel hebbe een
loodregten stand. Loodregt
er voor gehouden, zal het kruis
zich in loodregten stand afge-
beeld vertoonen en in de zelf-
de gedaante en grootte,
waarbij het beeld zich even
zoo ver achter den spie-
g e 1 vertoont als het voorwerp er voor ligt. — Geeft men aan