Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
HERSCHEPPING,
op de
ROMAN VAN MONTE BENI.
door NATHANIEL HAWTHORNE . Schrijver van „de Schar-
laken Letter", „het Huis met de zeven Gevels", enz. enz. Naar den der-
den druk uit het Engelsch. 2 dln. in gr. 8vo, met 2 Titelplaten ƒ 6,00.
Het Engelsche tijdschrift „Het Atheneum" zegt van dit werk, waarvan in
Engeland binnen zes weken drie drukken, tegen den prijs van ƒ18,90, en
in Amerika in den zelfden tijd 11,000 exemplaren verkocht werden, in zijn
nommer van 3 Maart 1860, dat het is : „een der merkwaardigste romans die
het jaar 1860 ons, 't zij uit Engelsche, Fransche of Amerikaansche bronnen
waarschijnlijk zal opleveren."
DE BERTRAMS.
Een Verhaal door A. TROLLOPE. Naar den derden druk uit
het Engelsch. 2 dln. in gr. 8vo, met 2 Vignetten / 6,60.
De werken van A. TROLLOPE behooren in Engeland tot de meest ge-
zochte van den laatsten tijd en vinden daar niet minder lezers dan die van
BULWER, DICKENS, KINGSLEY e. a.
NAAR HET WESTEN!
Een Verhaal. Naar den vierden druk uit het Engelsch van CH.
LINGSLEY, Schrijver van „Hypathia", „Twee jaren geleden", enz.
2 dln. in gr. 8vo, met 2 Vignetten ƒ 6,30.
De Schrijver van dit boek is bij ons door zijn „hypathia", „twee jaren
geleden", enz. reeds zoo gunstig bekend, dat de uitgevers zijn „naar het
westen" zeker niet behoeven aan te bevelen aan hen, die goede lek-
tuur op prijs stellen.
Dl. L. S. P. MEIJBOOM,
OOK VOOR U STAAT DE WEG TOT GELUK OPEN.
Een Handboekje voor jonge lieden bij hunne intrede in de wereld, ƒ1 ,50
Geb. in heel linnen ƒ 1,80.
Dr. L. S. P. MEIJBOOM,
HANDLEIDING OM OP AARDE GELUKKIG TE LEVEN. Derde
druk, op nieuw herzien en verbeterd, ƒ 1,10, Geb. in heel linnen ƒ 1,50