Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
547
gel of het een of ander punt der lijnen A' M of M O met den
vinger bedekt, is het beeld niet waar te nemen. De lichtstra-
len, van A'naar het midden van den spiegel uitgezonden, heb-
ben daarom na de terugkaatsing den weg M O afgelegd. Zij
zijn in het vlak van den halven cirkel gebleven en zijn onder een
hoek z terug gekaatst, die even groot is als de hoek c, onder
welken zij invielen 1). Zoo volgt dan als
Hoofdwetten der terugkaatsing. I. De terug ge-
kaatste straal bl ij ft met den invallen-
den straal in het zelfde, op den spie-
gel loodregte vlak.
II. De teruggekaatste straal vormtmetde
oppervlakte van den spiegel een even
grooten hoek als de invallende straal.
Veelal drukt men de tweede dezer wetten, die voor alle soor-
ten van spiegels gelden, anders uit. Men denkt zich namelijk
in het punt M, waar de invallende straal den spiegel treft, eenen
loodregt daarop invallenden lichtstraal A M en noemt dien de
invalsloodlijn. Daar deze nu met de oppervlakte van den
spiegel een hoek van 90 graden maakt, maar de terug gekaatste
straal O M met die vlakte een even grooten hoek, dien wij op
80 graden willen stellen, maakt als de invallende straal A' M,
zoo ligt tusschen den eersten straal O M en de invalsloodlijn
A M een hoek b van 70 graden, en de hoek a tusschen XMen
A M bedraagt eveneens 70 graden. De terug gekaatste straal
vormt derhalve ook met de invalsloodlijn een even zoo grooten
hoek als de invallende, straal. En noemt men den hoek h tus-
schen den terug gekaatsten straal en de invalsloodlijn den hoek
van terugkaatsing, maar den hoek a tusschen den invallenden
1) Men zal wél doen, hierbij den spiegel onder den halven cirkel
met een stuk papier te bedekken, waarin juist bij M eene opening
van niet meer dan strepen middellijn is gemaakt. Ook bij
de voorgaande proef is deze voorzorg niet geheel overbodig.
Ls.