Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
545
bereikt zouden hebben. Beweegt men den spiegel, dan geeft meu
ook aan de terug gekaatste stralen eene andere rigting.
Even zoo heeft de terugkaatsing van het licht plaats bij alle
ligchamen met gladde oppervlakte. Daarom laat de
proef zich ook met eene gepolijste metalen schijf, met gepoli-
toerd hout, met den waterspiegel in een gevulden schotel en met
de oppervlakte van het kwik in een glaasje, zelfs met eene on-
belegde glasruit verrigten, wanneer men deze zoo houdt, dat de
lichtstralen er tamelijk schuin op vallen.
Iedere terug kaatsende gladde oppervlakte noemen wij een
spiegel.
308. Wetten van de terugkaatsing des lichts.
Proef a. Men snijde van bordpapier een halven cirkel Hoofd-
S N O P en plaatse
Fig. 296.
wetten
der
dien loodregt op een terug-
spiegel, die een hori-
zontale ligging heeft;
een klein stuk van een
spiegel, dat men onder
het middelpunt van den
halven cirkel legt, is
ook genoegzaam. Om
den rand van den halven cirkel bevestige men met lak of stijf-
sel eene strook stevig papier, eene hand breed, die van het punt
iS over N en O tot P reikt. Deze strook wordt op eene wille-
keurig gekozene plaats N, die echter digt bij het vlak van den
halven cirkel ligt, doorboord. Zoo voorbereid, geeft men óf des
avonds bij kaarslicht, óf bij dag in den zonneschijn aan den
toestel een zoodanigeu stand, dat er lichtstralen door de ope-
ning dringen en eene plaats van den spiegel digt bij het vlak
van den halven cirkel in zijn midden M treffen. De getroffene
plaats van den spiegel zal door de helderder verlichting kenbaar
zijn. Tevens zal zich aan de binnenzijde der strook , die om den