Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
542
staaf even donker uitvallen. De lamp zendt op drievoudigen af-
stand even veel licht op het scherm als de kaars op den enkel-
voudigen ; zij verlicht de door de kaars voortgebragte schaduw
thans even zoo helder als de smeerkaars op enkelvoudigen af-
stand de door de lamp veroorzaakte schaduw. Op drievoudigen
afstand verkrijgt echter volgens de vorige § iedere plaats van
het papierscherm slechts het negende gedeelte der hoeveel-
heid licht; de lamp verlicht bij gevolg met het negende ge-
deelte van haar licht even zoo sterk als de kaars, de lichtsterkte
der lamp is negen maal zoo groot als die van eene smeer-
kaars.
Proef h. Twee gelijke smeerkaarsen werden 5 palm van
het scherm des photometers verwijderd geplaatst en de eene
aangestoken. Naauwelijks had zij eene minuut gebrand, of ook
de tweede kaars werd aangestoken. De schaduwen vertoonden
zich ongelijk, en de eerst aangestoken kaars moest tot op een
afstand van 3 palm bij het papier gebragt worden. Op drie palm
afstands verkrijgt iedere plaats van het scherm slechts een ne-
gende gedeelte van de hoeveelheid lichts, die er op een palm
afstands op vallen zou; op 5 palm afstands slechts J/^g. Daar
de schaduwen gelijk geworden zijn, zoo verschaft de eerst aan-
gestokene kaars met harer lichtsterkte even zoo veel als
de andere kaars met '/jg ; met hare geheele, negen maal zoo
groote lichtsterkte zou de eerste kaars even veel opleveren als
de tweede met ^25 > of "J® lichtsterkte der eerste bedraagt
van de lichtsterkte der later aangestokene kaars. Derhalve neemt
de lichtsterkte eener smeerkaars zoo snel af, dat zij na eenemi-
nuut niet meer half zoo groot is als onmiddellijk na
het aansteken of snuiten.
306. De snelheid van het licht. Het licht legt in een
Snelheid oogenblik duizenden mijlen af. Wanneer daarom ook van twee
^ Vel t verwijderde heldere voorwerpen op aarde te gelij-
ker tijd lichtstralen uitgaan , dan komen zij toch genoegzaam te