Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
541
Wet II. De verlichting is des te zwakker,
hoe schuiner de lichtstralen op het
voorwerp vallen.
Worden twee ligchamen door verschillende lichtbronnen be-
schenen , dan zal de verlichting van dat ligchaam zwakker zijn,
dat door de zwakkere lichtbron beschenen wordt, en de sterkte
der verlichting zal zich dan ook naar de lichtsterkte
van het lichtende ligchaam rigten.
305. De photometer. De toestellen tot het meten der
lichtsterkte of tot vergelijking der lichtsterkte van twee ligcha-
men heeten photometers. De photometer van Eum-
fO r t bestaat uit eene staaf, die op eenigen afstand voor een
wit scherm loodregt opgerigt wordt. In plaats van de staaf kan
men een potlood gebruiken en het op eene doorboorde kurk
als voetstuk plaatsen; tot scherm kan een half vel wit papier
dienen. Zet men nu in eene anders niet verlichte kamer twee
gelijke kaarsen op gelijken afstand, omtrent 1 el ver van het
scherm, terwijl de staaf er 3
a 3 palm van verwijderd is,
dan zal de staaf twee scha-
duwen op het scherm wer-
pen. Hoe helderder een licht
is, des te donkerder is zijne
schaduw. Beide schaduwen van
de staaf zullen daarom even
donker moeten zijn; om ze te vergelijken, brenge men de kaar-
sen , zonder dat haar afstand van het scherm veranderd wordt,
nader bij elkander, totdat de beide schaduwen elkander raken.
Proef a. Men wil onderzoeken, hoe sterk eene lamp met
ronde pit en dubbelen luchtstroom in vergelijking met eene
smeerkaars licht geeft. De kaars staat eene el ver van het
scherm af; maar de lamp heeft men drie ellen ver van het
scherm moeten verwijderen, opdat de beide schaduwen van de
Photo-
taeter.