Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
T'I^/^KITISOH: volicsboek:.
MUSEUM VOOR
NATUUR, KUNST EN WETENSCHAP,
VOORAL IN HAEE TOEPASSING OP HET DAGELIJKSGH LEVEN.
Uitgegeven onder medewerking van vele Vaderlandsche Geleerden.
Vijfde Jaargang, 1860. 384 kolommen compressen druk.
Met vele Houtsnee-figuren , in imperiaal formaat/2,50.
BERIGT OMÏEENT DE VROEGER VEESCHENEN JAAE-
GANGEN VAN HET PEAKTISCH VOLKSBOEK.
De uitgevers berigten dat zij thans aan de dikwijls gedane, doch
steeds geweigerde aanvragen om vroeger verschenen jaargangen voor
lager prijs te ontvangen, zullen voldoen, en een zeker getal exx. tot
dat einde hebben afgezonderd, welke, zoo lang die voor-
raad strekt, voor de bezitters van afzonderlijke jaargangen ter com-
pletering verkrijgbaar zullen zijn tegen
SLECHTS ƒ1,25 ELKEN JAARGANG.
De vijfde, 1860, is evenwel niet dan ä / 2,50 te bekomen.
De uitgevers verbinden zich intusschen niet om tot dezen prijs meer
exx. te leveren dan zij hiervoor bestemd hebben.
De uitgevers onthouden zich, om iets ter aanprijzing van het Praktisch
Volksboek te zeggen.— Zijn overrijke inhoud en de namen der Mede-
werkers geven zeker voldoenden waarborg, dat het vele echt d e g e 1 ij k e
stukken bevat.
Tevens berigten zij, dat aan den vijfden Jaargang van het Praktisch
Volksboek, buiten Titel en Inhoud voor dien Jaargang, mede
voor de bezitters van alle vijf jaargangen een Nieuwe Inhouds-
opgaaf voor deel I is toegevoegd, zoodat nu alle vijf jaargangen,
h etzij inéén band , hetzij in v ij f banden, met geregeld dOOrlOO-
pende paginering kunnen gebonden worden.
Tevens wordt daarbij gevoegd een
ALGEMEEN ALPHABETISCH REGISTER
op alle vijf verschenen deelen, dat voor de bezitters daarvan zeker
wel van eenige waarde zijn zal, en waarvan de inzage den belangrij-
ken en veel omvattenden inhoud van het Praktisch Volksboek
eenigzins zal doen kennen.
Voor hen, die hun c o m p 1 e e t exemplaar in een netten linnen
l)and wenschen gebonden te hebben, zijn bij de uitgevers heel lin-
nen emboitures met vergulden titel en gepersten rug en plat
ä 60 cents verkrijgbaar. — Met het binden kunnen zij zij zich echter
niet belasten.