Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
534
kleine opening aangebragt. Door deze zenden de voorwerpen, die,
door het daglicht getroffen, zich daarvoor bevinden, lichtstra-
len in de kamer en beelden zich op een regt over
de opening staand wit vlak in omgekeerden
stand af.
Proef. Om in 't klein dit verschijnsel zigtbaar te maken,
vervaardige men twee cilindervormige of vierhoekige buizen van
bordpapier, van welke zich, gelijk bij een verrekijker, de eene
in de andere laat schuiven. De wijdere buis wordt aan het eene
einde door een dun stuk bordpapier gesloten en midden daar-
door heen met een naald eene fijne opening geboord. De naau-
were buis is aan het einde, dat naar deze opening toegekeerd is,
slechts met doorschijnend zijdepapier, of ook geolied papier of
mat glas, gesloten; haar ander einde is open en moet van het
daglicht afgekeerd worden terwijl men er in ziet. Zet men op
eenigen afstand van de naauwe opening van den toestel eene bran-
dende kaars , dan komt van het bovenste gedeelte der vlam een
lichtstraal door de opening naar het onderste gedeelte van het
zijdepapier, en omgekeerd van het onderste gedeelte der vlam
naar het bovenste gedeelte van het papier. De stralen krui-
sen elkander in de opening, en omdat alle punten der vlam
lichtstralen uitzenden, beeldt zij zich geheel, maar omgekeerd
op het zijdepapier af. Door de engere buis te verschuiven, brengt
men ze in eene stelling, waarin het beeld van het licht of van
andere door de zon genoegzaam helder verlichte voorwerpen in
gedaante en kleur zich het duidelijkst vertoonen. Daar ook de
lichtstralen, die van de regter en linker zijde komen, elkander
kruisen, zoo wordt de regter zijde links afgebeeld, en de,af-
beeldingen van zich bewegende voorwerpen bewegen zich in de
tegengestelde rigting. — Eenvoudiger, maar ook onvolkomener
laat zich de proef met een blad uitvoeren, in hetwelk men een
fijn gaatje geprikt heeft; het brandende licht staat daarvoor,
en daarachter houde men tot het opvangen van het beeld een
stuk wit papier.