Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
533
zoodat zij altijd weder voor het licht, dat van de verwijderde
speld komt, den weg verspert, zij zal zich steeds in een punt
der zelfde regte lijn bevinden. Bij gevolg komt het licht in het
oog, terwijl het alle punten der regte lijn doorloopt; de weg
van het licht is eene regte lijn.
Steeds wordt een lichtgevend ligchaam bedekt wanneer zich
in regte lijn tusschen dit ligchaam en het oog een ondoorzigtig
voorwerp bevindt. Valt door eene kleine opening zonnelicht in
eene donkere kamer, waarin, zoo als bijna altijd, kleine
stofjes in de lucht zweven, dan zien wij den regten weg, dien
het doorloopt; den regtlijnigen weg van het licht noemen wij
veelal eenen lichtstraal. Door eene gekromde buis kunnen
wij niets zien, omdat het licht er zich niet door heen beweegt,
en wij zoeken zonder verder nadenken een lichtgevend voorwerp
altijd in regte rigting. Daar een lichtgevend ligchaam daarbij
naar alle z ij den licht uitzendt en van alle kaoten zigtbaar
is, zoo geldt de
Wet: Het licht verbreidt zich van een licht-
gevend ligchaam af naar alle zij den in
regte lijnen.
299. De optische kamer. Dat de zigtbare voorwerpen in De op-
regte lijnen licht uitzenden, leeren ook andere verschijnselen in
Fig. 289.
een donker gemaakt vertrek. Eene kamer worde door het slui-
ten der blinden geheel verduisterd; slechts in één blind is oene