Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
531
297. Niet lichtende ligchamen. Alle niet lichtende lig- Niet
chamen zijn bf doorzigtig bf doorschijnend bf niet doorzigtig. De je'^Ii'g-
doorzigtige figchamen vergunnen aan het licht den door-chamen.
gang; men kan er de gedaante en kleur der ons licht toezen-
dende voorwerpen duidelijk door onderscheiden; bijzonder door-
zigtig zijn dunne massa's van lucht, glas en water. O n d o o r-
zigtige ligchamen, als metaal, hout, steenen, laten in 't
geheel geen licht door wanneer hunne massa's eene genoegzame
dikte hebben. De d o o r s c h ij n e n d e ligchamen laten eenig
licht, een lichtschijnsel, door, zonder dat men er de gedaante
en kleur der voorwerpen duidelijk door onderkennen kan. On-
der de doorschijnende of transparante ligchamen worden papier
en mat geslepen glas het meest gebruikt. Het papier wordt met
olie gedrenkt en laat zich dan tot het maken van transparante
beelden gebruiken, die er met doorschijnende kleuren op geschil-
derd zijn, of het is zeer dun en onder den naam van zijde-,
vloei- of calkeerpapier te koop.
Proef. Wil men b. v. voorde camera obscura Mat slij-
340) eene kleine glasruit mat slijpen, dan verschaffe men zich ^g^gia"
uit de apotheek voor eenige centen fijn amarilpoeder, legge eene
andere glasruit op de tafel, strooije er van het amaril op en
bevochtige het met water. De ruit, die men mat wil slijpen>
legt men daarop en beweegt ze met de hand onder niet te sterke
drukking steeds in de zelfde rigting heen en weêr. De ruit zal
daarna niet meer doorzigtig zijn, maar, gelijk alle doorschij-
nende stoff'en, slechts zulke voorwerpen laten onderscheiden, die
zich digt achter of onder haar bevinden; men brengt daarom,
wanneer men bij eene proef een in de lucht zwevend beeld
duidelijk moet kunnen onderkennen, zijdepapier of mat gesle-
pen glas digt voor de plaats aan, waar het beeld moet ver-
schijnen 1). — De zelfde diensten doet eene gewone glasruit,
1) Wanneer men een zuiver en niet te grof mat glas wenscht te
verkrijgen, dan mag het fijne amarilpoeder uit den handel nog wel
geslibt worden. Door slibben verstaat men het omvoeren van het