Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
530
kan het, als men het bij dag vangt, gemakkelijk in papier of
eene doos tot het invallen der duisternis bewaren en dan zijn
lichten waarnemen. De cucujo, een lichtkever, die in West-
Indië en Zuid-Amerika gevonden wordt, ongeveer twee duim lang
en van donkerbruine kleur, heeft op beide zijden van het borst-
schild eene verhevene gele plek, die des nachts zulk sterk licht
geeft, dat, wanneer de kever zich boven het papier bevindt,
men het kleinste schrift kan lezen, waarom men hem op reis als
kaars gebruikt.
Proef c. Men wrijve in het donker twee stukjes suiker te-
^chy'JseV elkander; daarbij zal men een levendig geel lichtschijnsel
bij het waarnemen. Dergelijke verschijnselen vertoonen ook alle kiezel-
wrijyen aghtio-e steenen.
na het °
in de Proef rf. Ettelijke stukjes water vrij chloorcalcium wor-
^gen'en" toegekurkte flesch geruimen tijd aan het heldere
gloeijen. zonnelicht blootgesteld, daarop het glas verscheidene malen met
papier omwonden en in eene of donkere kast bewaard. Bij
donkeren avond van het omwindsel bevrijd, zal het chloorcal-
cium ten gevolge van het staan in de zon met helderen glans
blinken.
Ook diamanten, kalkhoudende mineralen, eijerschalen worden
flaauw lichtend wanneer men ze eenigen tijd aan het zonnelicht
blootstelt. Door in de zon te leggen en ook door gloeijen
wordt de Bononische steen licht gevend, die door de wijze, waar-
op deze eigenschap er aan ontdekt werd, eene soort van be-
roemdheid verkregen heeft. Een schoenmaker te Bologna vond
op eenen berg niet ver van de stad dit asehgraanwe zwavelzure
zwaarspaalh; zijn gewigt kwam hem zeer groot voor en bragt
hem op de gedachte, dat er van den steen misschien goud ge-
maakt kon worden; hij nam hem mede naar huis en doorgloeide
hem te vergeefs in het kolenvuur van zijnen kookoven; maar tot
zijne niet geringe verwondering gloeide de steen in het donkere
van den nacht nog voort, ofschoon hij geheel koud geworden en
het kolenvuur sinds lang was uitgegaan.