Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS DER SCHEPPING,
door H. BURMEISTER. Naar den 5den druk uit het Hoogduitsch
door A. WINKLER PRINS. Met eene Voorrede van Dr. C. H.
D. BÜIJS BALLOT. Tweede uitgaaf iu een band, 861 pag's,
/ 3,50. Geb. ƒ 3,90.
In de Bibliotheek van allen , die belang stellen in de kennis van de
wording van onzen aardbol, moet dit hoogst belangrijke werk
aanwezig zijn. De prijs — voor 861 pag's slechts ƒ 3,50 — stelt het
algemeen verkrijgbaar.
VEERTIG JAREN =
GESCHIEDENIS VAN DEN LAATSTEN TIJD. Vrij bewerkt naar het
Hoogduitsch van K. VON ROTTECK en anderen, door P. VAN
os. Tweede uitgaafin een band, 852 pag's. 3,30. Geb. ƒ 3,70.
Aan ieder, die eene goede en aangename Geschiedenis wenscht te
bezitten van het zeer gewigtige Tijdvak van 1815 tot 1855, wordt dit:
werk zeer aanbevolen.
DE ZEE EN HAEE WONDEREN:
NATUUEKUNDIGE BESCHEm^ING VAN 'T GEEN ZIJ IS EN VAN
'T GEEN ZIJ BEVAT. Naar het Hoogduitsch van Dr. G. HART-•
WIG, door A. WINKLER PRINS. 2 deelen. 430 pag's.,,
ƒ 1,90. Geb. ƒ 2,30.
Van dit boek verscheen in Duitschland binnen 2 jaren de vierde sl
druk. Zeker een bewijs, dat men het wel onder de gOede boeken mag;
rangschikken.
DE ZEE EN HAKE BEHEERSOHERS
BEKNOPTE GESCHIEDENIS DER VOORNAAMSTE ZEEMOGEND-
HEDEN VAN VROEGEREN EN LATEREN TIJD. Naar het Engelschi
van ALPRED ELWES. Voor Nederlanders bewerkt door Dr. A.,
A. DEENIK. Tweede Uitgaafin een band 398 pag's., ƒ 1,70. Geb.)
ƒ 2.10.
Twee boeken over een deel der aarde, waaraan ook Nederland zijni
bloei en welvaart voor een groot gedeelte te danken heeft, waar-'
over ook Nederland eenmaal de heerschappij heeft gevoerd —
in de kennis daarvan zal zeker ieder Nederlander het hOOgStö
belang stellen. De Uitgevers twijfelen dan ook niet of een zeer grOOt
debiet zal hun de kosten dezer zoo buitengeWOOn gOSdkOOpCf
uitgaven ruim vergoeden.