Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
SGHLOSSEKS MEESTERWERK.
Deel I—VI van de tweede
GOEDKOOPE UITGAAF
van
SCHLOSSERS
GESCHIEDENIS der
ACHTTIENDE EEUW
EN DER
NEGENTIENDE.
Prijs per Aflev. van 3 vel zeer compressen
druk in royal 8vo slechts 36 cents.
Voor elk die wil weten hoe het in de VOrige en het begin der tegen-
woordige eeuw met de hOVen en de volkeren gesteld was, hoe
zich de Letterkunde ontwikkelde en welken invloed zij op de staatsge-
beurtenissen uitoefende, — voor elk, die een goeden blik wil slaan in de
Geschiedenis van dien tijd, is dit boek onmisbaar. De buitengeWOOn
lage prijs, waarvoor het thans verkrijgbaar is, brengt het onder het
bereik van ieder, die iets over heeft voor een echt degelijk werk, zooals
tot beden over dit tijdvak geen tweede bestaat.
GESCHIEDENIS DER CHRISTELIJKE KERK,
vrij bewerkt naar het Hoogduitsch van H. THIELE , door H. VAN
BERKUM. Met eene Voorrede van Dr. P. HOFSTEDE DE
GROOT. Tweede uitgaafin een band. 542 pag's, ƒ1,80. Geb. ƒ2,20.
Ieder die eenig belang stelt in de kennis van de Geschiedenis der Chris-
telijke Kerk moet dit boek bezitten. De lage prijs brengt het onder het
bereik van alle standen. Ook aan Catechisanten is het zeer aan te bevelen.
DESOHEIKUNDE
IN HET DAGELIJKSCH LEVEN,door J. F. W. JOHN-
STON. Voor Nederland bewerkt door Dr. J. W. GUNNING,
Tweede uitgaafin een band, 680 pag's, ƒ 3,00. Geb. ƒ 3,40.
Een echt populair en tevens Wetenschappelijk werk, waaruit
zoowel door huismoeders als den man van wetenschap een schat van nuttige
kennis zal getrokken worden. De uitgevers bevelen met het volste ver-
trouwen het ieder ter lezing aan.