Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
514
de twee gestreepte c met 512, tot de vijf gestreepte c
4096 dubbele trillingen in de seconde.
met
e
8va.
Groote C. Kleine C. Een ge- Twee ge- Drie ge- Vier ge-
streepte streepte streepte streepte
C. c. c. C.
64 128 256 512 1024 2048
Dubbele trillingen in eene seconde.
c. De tusschen een toon en zijne octaaf liggende toonen
vormen eene toonschaal. Terwijl C eene dubbele trilling
schaal, voltooit, maakt de naastvolgende hoogere toon, de seconde,
D de terts, E gelijk de volgende tabel toont:
Grondtoon. Seconde. Terts. Quart. Quint. Sexte. Septime. Octaaf.
C
1
D
/s
E
y.
G
Va %
A
'/a
H
"/8
c
2
Hieruit laat zich gemakkelijk het
ren toon berekenen. D maakt er %
daar de groote C door 64 dubbele
ontstaat, zoo maakt D % X 64
De octaaf van D moet echter 2 X
gen volbrengen. De volgende zijn
kleine octaaf of de toonschaal
haren laagsten toon begint.
aantal trillingen voor iede-
maal zoo veel als C; maar
trillingen voor de seconde
= 72 dubbele trillingen.
72 = 144 dubbele trillin-
de trillingsgetallen voor de
, die met de kleine c als