Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
509
kerk te Glocester; binnen de koepels zijn galerijen, en op
deze bevinden zich de beide meer dan 30 el van elkander ver-
wijderde brandpunten; het zachtste fluisteren of het tikken van
een horologie in het eene brandpunt wordt in het andere dui-
delijk waargenomen. In de hoofdkerk te G i r g e n t i ep Sicilië
verstond men achter het altaar wat in den biechtstoel nabij
het westelijke portaal gesproken werd; een luisteraar, die deze
omstandigheid bespied had, hoorde echter meer dan hem lief was,
de zaak werd ruchtbaar en de biechtstoel werd verlegd. In het
conservatorium der kunsten te Parijs bevind zich
eene elliptisch gewelfde zaal, in welker eenen hoek de woorden,
die in den anderen met zachte stem gesproken worden, te ver-
staan zijn, terwijl men ze in het midden der zaal slechts on-
duidelijk hoort. In de oudheid was het beroemdste spreekgewelf
het oor van Dionysius in de steengroeven bij Syracuse,
dat thans vervallen is; daarin werden, zegt men, gevangenen
gebragt, wier gesprekken men in eene tamelijk verwijderde ka-
mer kon beluisteren.
HET ZAMENGESTELDE GELUID.
287. Het onregelmatig zamengesteld geluid of het onregel-
geruisch. Een enkelvoudig geluid wordt door eene en- matig
kele trilling verwekt en door eene enkele voortgaande rij golven ge"eld
tot aan het oor voortgeleid.'Dochmenigmaal volgen ver schei- geluid,
dene geluiden zoo snel op elkander, dat het oor ze af-
zonderlijk niet kan onderscheiden en hooren, maar alle te zamen
als een geheel opneemt.
Proef a. Een zandkorreltje, dat op papier valt, verwekt
een enkelvoudig geluid , maar laat men er schielijk na elkander
eene groote hoeveelheid zand op vallen, dan verwekt dit een
g e r u i s c h. Het tweede vallende zandkorreltje bewerkt een
tweede, het derde een derde enkelvoudig geluid; maar deze
■lüfeginr