Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
508
tikken voor dezen afstand, zonder gebruik der buis. Alsdan
houde men Let wijde einde der buis onmiddellijk boven het ho-
rologie en het engere einde der hoorbuis aan het oor. Het geluid
zal thans sterker worden gehoord.
d. Het spreek- of fluistergewelf.
Proef. Men neme een langwerpig rond wasehbekken en
Spreek- vuile het met water. In de meeste gevallen zal de omtrek van
gewelf, ggj^ zoodanig bekken de figuur eener ellips vormen. In iedere
ellips bevinden zich twee merkwaardige punten I en II, welke
hare brandpunten heeten. Laat men een waterdroppel, die
aan een stokje blijft hangen , in het eene brandpunt val-
en hier golven verwekken, dan loopen deze naar alle zijden
voort, tot zij den ellips-
Fig. 279. vormigen wand van het
bekken raken; door dezen
worden zij terug gekaatst
en vormen zich tot een
hoogen golfberg, die zich
in het a n d e r e b r a n d-
punt verheft. Gemakke-
lijk laten zich bij eenige
oplettendheid de brandpunten vinden, als men den droppel
achtervolgens op andere punten laat vallen totdat de proef ge-
lukt. De golven, in het eene brandpunt eener el-
lips verwekt, worden derh'alve naar het andere
brandpunt terug gekaatst.
Is daarom een gewelf ellipsvormig gebouwd, dan
zullen zich daarin twee brandpunten laten vinden, en de in het
eene brandpunt verwekte geluidsgolven na de terugkaatsing zich
in het andere vereenigen en hoorbaar worden, terwijl men op
de daar tusschen liggende plaatsen niets verneemt. Tot de be-
roemdste spreekgewelven behooren de koepels der Pieters-
kerk tc Kome, der Pauluskerk te Londen en der