Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE HERZIENE EN VERBETERDE DRUK
vak
HET EVANGELIE DER GENADE,
DOOR JEZUS CHRISTUS ZELF VERKONDIGD
in de gelijkenis van den
VERLOREN ZOON.
door
S. HOEKSTRA, Bz.,
tiieol. du. en hoogleera4.r te amsterdam.
166 pag's in post 8vo, ƒ 0,90. Gebonden ƒ 1,25.
Ieder die dit boekje kent, noemt het een juweeltje. — Het bevat dan ooM
in krachtige taal het hoofdbeginsel der christelijke godsdienst. De eerstei
druk , die ƒ 1,20 kostte, was in korten tijd uitverkocht. — Ten einde hefrt
in veler handen te brengen, is de prijs nu slechts op 90 ets. gesteld.
TWEEDE BUITENGEWOON GOEDKOOPE DRUK
VAN
ZIET OPWAARTS!
EEN CHRISTELIJK HUISBOEK,
bevattende
HET KEURIGSTE UIT DE ,,UREN AAN DE GODSDIENST GEWIJD" VAN
H. ZSCHOKKE.
Tot Nieuwe Stichtelijke Overdenkingen bijeengevoegd en bewerkt.
Naar den vierden druk uit het Hoogduitsch door
A. WINKLER PRINS.
In Afleveringen van 80 pag's. zeer compr essen doch duid el ij ken
druk in het aangename en gemakkelijke formaat van Van Druten
& Bleekers Goedkoope Bibliotheek.
Prijs 30 ets. per afl. —Compleet in vijf afleveringen.
Ieder kent de boeken van den esnigen ZSCHOKKE. Ziet Opwaarts be-:
vat niet eenige uitgekozen overdenkingen uit zijne „Uren aan de!
Godsdienst gewijd", maar het schoonste uit alle tot nieuwe stuk-t;
ken bewerkt. Men vindt hierin alzoo het „schoonste en voortrefi
felijkste uit de „Stunden der Andacht" bijeen gezocht en tot nieuwe op}
stellen vereenigd, de keurigste bloemen uit Zschokkes veel omvattend ven i
nuft tot eenen sierlijken ruiker bijeengebonden, wiens geur den heilbegeee
rigen mensch verkwikkend tegenwaait."
De eerste druk van dit boek, die ƒ 3,90 kostte, is geheel uitverkochti
Deze tweede druk, een buitengewoon goedkoope Volksuit;
gave, is nu verkrijgbaar voor elk die eenigen prijs stelt op het bezit vau
een goed boek.