Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
507
Fig. 278.
opnemen en Van een
mondstuk voorzien is.
Gewoonlijk maakt men
de spreektrompet van
1 tot 2 ellen lang, van
gevernist bordpapier,
blik of zink. Zij heeft
ten doel om de geluidsgolven op haren langen weg door de
vrije lucht bijeen te houden, opdat daarin gesprokene woorden
op tamelijke afstanden verstaan worden. Wegens hare kegelvor-
mige gedaante ontvangen de geluidsgolven, die tegen de inwen-
dige wanden der buis aankomen, nadat zij meermalen terug
geworpen zijn, bijna alle eene en de zelfde rigting; zij verster-
ken elkander dus en kunnen dien ten gevolge op grooteren
afstand nog gehoord worden. De spreektrompet wordt op de
schepen gebezigd, wanneer men met de bemanning van een an-
der schip, dat zich op een tamelijken afstand bevindt, te spreken
heeft, en draagt eene sterke mansstem, al naar dat het weder
meer of min gunstig is, van 1 tot 5 ned. mijlen duidelijk ver-
staanbaar voort.
c. De hoorbuis of gehoorhoorn, eene omgekeerde kleine Hoor
spreektrompet, bestaat uit een kegelvormigen trechter, waarin
gesproken wordt, en een daaraan bevestigde buigzame buis,
welker einde de hardhoorende in het oor steekt. Somwijlen ont-
breekt ook deze laatste; dan is het eind van den trechter omge-
bogen en eindigt in een houten of hoornen dopje. Het geluid
wordt daardoor versterkt, dat de trechter eene grootere hoeveel-
heid geluidsgolven opneemt, deze in de engere buis zamen-
gedrongen worden en daardoor een sterken indruk op het oor
voortbrengen.
Proef. Men bediene zich van de vroeger gebezigde papieren
buis en opene daarvan de beide einden. Nu houde men het oor
zoo ver van een op watten of andere losse stoffen liggend zak-
horologie als de buis lang is, en lette op de sterkte van het
buis.