Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
505
den waldhoorn geblazene toonen drie maal weerklinken, eerst
vrij sterk, dan zwakker , eindelijk wegstervende, maar nog vol-
komen duidelijk.
*Er zijn veel meer echo's, zelfs veellettergrepige, en vooral
veelvoudige, dan men gewoonlijk denkt. Op bijna elke stads-
gracht, zelfs in eenigzins wijde straten kan men een echo ver-
nemen. Hier te Haarlem b. v. klinkt zeker op een vijf en twin-
tigtal verschillende plaatsen een luiden voetstap, des nachts bij
stil weder, van twee tot viermalen terug. Des daags is daarvan
(282) bijna niets te bemerken.
286. De toestellen, op de terugkaatsing van het ge-
luid berustende. Op de terugkaatsing van het geluid steunt
de inrigting van de geluidbuis, den scheepsroeper,
den gehoor hoorn en het klankgewelf.
a. Eene geluidbuis is eene overal even wijde buis, aan
Fig. 277.

beide einden open en van trechtervormige mondstukken voor-
zien. Men maakt ze van blik of gutta percha en geeft haar de
wijdte van een vinger of meer. In het eene einde wordt gespro-
ken , en in de nabijheid van het andere bevindt zich het oor van
den hoorende. De geluidsgolven worden door de wanden der
buis bijeen gehouden, die ze door herhaalde terugkaatsing ver-
hinderen zich uit te breiden; daarom worden de in het eene
einde gesprokene woorden met bijna onverminderde sterkte tot
aan het andere einde van de buis voortgeplant. Bij het aanleg-
gen eener waterleiding te Parijs, bijna 1 ned. mijl lang, waar-
bij men buizen van gegoten ijzer gebruikte, vond men, dat bij
nacht zelfs zeer zacht daarin gesprokene woorden aan het andere
einde der buis nog gehoord en verstaan werden. Men gebruikt
de geluidbuis bijzonder op schepen en in uitgestrekte fabriek-
33*